Mestvinnende i lydighet 2013

Klasse 1:
1. Apoletano’s Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen. 756,75 poeng.
2. JWW-08 Nord.JV-08 BH Xkumle X-Faktorer av Hiselfoss og fører Stine Bøe. 681,75 poeng.
3. Frida Frosk av Hiselfoss og fører Patricia Hofmo Risopatron. 588,75 poeng.
4. Dana Ponete av LeeArmand og fører Marianne Sandvik. 409,50 poeng.
5. Hely av Triomar og fører Eirin Rosvoll. 348 poeng.
6. Cafridas Rhythmic Ragtime Reaggea og fører Mari-Ann Amundsen. 268,50 poeng.

Apoletano's Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen.

Apoletano’s Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen.

Klasse 2:
1. Ukita Urschi av Hiselfoss og fører Tor-Arne Vatsend. 671,93 poeng.
2. Cafridas Rhythmic Ragtime Reaggea og fører Mari-Ann Amundsen. 652,55 poeng.
3. Frida Frosk av Hiselfoss og fører Patricia Hofmo Risopatron. 412,30 poeng.

Ukita Urschi av Hiselfoss og Tor-Arne Vatsend.

Ukita Urschi av Hiselfoss og Tor-Arne Vatsend.

Klasse 3:
1. N.Uch. Lille My Quintana-Datter og fører Kjersti Rosvoll. 1045,6 poeng.
2. N.Uch. BH Cafridas Frolic Fearless Falco og fører Mari-Ann Amundsen. 386,4 poeng.

N.Uch. Lille My Quintana-Datter og Kjersti Rosvoll.

N.Uch. Lille My Quintana-Datter og Kjersti Rosvoll.

Rasespesifikk Avls-Strategi

RAS-komiteen har fullført et første utast til rasespesifikk avlsstrategi for berner sennenhund, og du kan lese dette her: Utkast til RAS-dokument. (PDF)

I dette dokumentet er det primært fokusert på å innhente fakta, statistikk og informasjon om rasens status på helse, eksteriør og mentalitet, og skissere problemområder for rasen. Hvilke prioriteringer en skal gjøre i forhold til mål og strategi i både kortsiktig og langsiktig perspektiv er en diskusjon RAS-komiteen ønsker å ha med klubbens medlemmer.

RAS vil bli diskutert på SU 15.-16. februar, hvor representanter for avdelinger og komiteer er samlet, og dermed kan videreformidle din stemme. RAS vil også bli diskutert på det åpne medlemsmøtet 16. februar, som alle er invitert til. Det vil denne helgen bli presentert forslag til et nytt sett av retningslinjer for avl.

For de som ikke har anledning til å delta, kan kommentarer og tilbakemeldinger sendes til sekretær Stine Bøe.

Husk helseundersøkelsen!

Vi i avlsrådet er ivrige etter å få flest mulig svar registrerte i helseundersøkelsen på Berner. Målsettingen er 1000 hunder !!!! Norges veterinærhøgskole er ansvarlige for undersøkelsen og er de som bearbeider det innsendte materialet. NBSK/avlsrådet har IKKE tilgang til de enkelte besvarelsene. Vi vil få statistikker og oversikter fra NVH som kan gi oss bedre svar på hvilke sykdommer/problemer vi må jobbe spesielt med. Dette er første gang vi får et ordentlig gjennomarbeidet materialet på hele rasen ang. helse og atferd!!!  MEN, da må vi ha så mange besvarelser som mulig. Send inn på din/dine hund/hunder I DAG !!

Her er linken direkte til testen :
https://response.questback.com/norgesveterinrhgskole/bina4msykc/

Tre heldige vinnere etter helseundersøkelsen

Gjennom 2013 arrangerte Norsk Berner Sennenhundklubb i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole en helseundersøkelse på vår rase. Funnene skal brukes i arbeidet med Rasespesifikk Avlsstrategi, og dette dokumentet presenteres for åpen diskusjon på medlemsmøte 16. februar.

Som en gulrot for å få flest mulig besvarelser fortest mulig, ble det utlovet en premie trukket ut blant alle som svarte før utgangen av 2013. Tre heldige vinnere er trukket ut, og har fått et gavekort på 250 kroner i Bernerbua.

Vi gratulerer Hilde Karin Harsvik, Mari-Ann H. Amundsen og Mary H. Andersen! Vi vil samtidig få takke alle som har tatt seg tid til å besvare spørsmålene og hjelpe NBSK i sitt satsningsarbeid på bernerens helse og atferd.

Mestvinnende lister 2013

Her finner du listene for mestvinnende eksteriør for 2013, samt oversikt over tellende utstillinger.

Liste mestvinnende eksteriør 2013 hann

Ola

Int Nord Lat Lit Uch SV-08 LATV-08 NV-08-09-10 FINV-
09 NORDV-10 Ola Odelsgutt Av Hiselfoss

Liste mestvinnende eksteriør 2013 vet.hann

Falco mestvinnende vet 2014

N Uch BH Cafridas Frolic Fearless Falco

Liste mestvinnende eksteriør 2013 tispe

Hermine

N SE DK Nord uch Hermine Hufsetufsa
Av Hiselfoss

Liste mestvinnende eksteriør 2013 vet.tispe

Fannie mestvinnende 2013

 

Int Nord N S DK VDH Uch DKV-12 DKVV-12-13 NordVV-12 NVV-12 WVW-13 FI VV-13 HEVV-13 Crufts Veteran  Winner 2013: Cafridas Frolic Friendly Fannie

Mestvinnende eksteriør utstillinger