Fotokonkurranse forsideberner

Send inn ditt blinkskudd!

Delta i konkurranse om å få en forsideberner!

8 av bildene vil bli brukt til nye omslag på Berner’n nr. 4-2014 til nr. 3-2016. Andre bilder vil bli brukt på vår hjemmeside og facebookside.

Følgende kreves:

- Bildet kan ikke ha vært brukt i tidligere kalender eller omslag.

- Filstørrelsen på bildet må være minimum 1MB, men helst større

- Informasjon om navn på hund og fotograf må følge bildet, hvis ikke blir ikke bildet vurdert.

- Det kan sendes inn maks 2 bilder fra hver fotograf.

Send ditt bidra til sclay@madahiro.no innen 1. oktober 2014.

 

Vel overstått pinsetreff

NBSK vil få takke alle som på sitt vis har bidratt til gjennomføringen av nok et vellykket pinsetreff – alle bidrag, all hjelp, all god stemning ringside, all deltaktighet og all velvillighet; tusen takk!

Resultatservice kommer i Berner’n, men av høydepunkt kan vi berette følgende:
BIR: N SE Uch NordV-10 NV-11 Nøklebyåsen’s Yenna
2 BTK og BIR veteran: Nord Uch NVV-13 Ronja
3 BTK, cert og fersk champion: Ille Søte Irma av Hiselfoss
4 BTK og reserve-cert: Kule Kendra av Hiselfoss

BIM og cert: Berner-Tunet’s Hugo Boss
2 BHK og reserve-cert: Berner-Tunet’s Herman
3 BHK: Nord Fin Uch Don Arax Desperado av Hiselfoss
4 BHK: N Uch Exclusive Egon

Beste oppdretter: Kennel Hiselfoss

BIR valp: Italiantouch-Othelia-Majasdaughter
BIM valp: Touchofitaly-Lyder-Majason

Klubbmester LP klasse 1: Eirin Rosvoll og Hely av Triomar
Klubbmester LP klasse 2: Mari-Ann H Amundsen og Cafridas Rhythmic Ragtime Reggae
Klubbmester LP klasse 3: Mari-Ann H Amundsen og N Uch BH Cafridas Frolic Fearless Falco

Utdeling av mestvinnendepremier

Etter årsmøtet i NBSK lørdag 26. april, ble det delt ut mestvinnendepremier i LP og eksteriør.

Mestvinnende i LP klasse 1, Kirsti Thorvaldsen og Apoletano's Lille Love, NBSKs leder Odd Harald Amundsen, og mestvinnende i LP klasse 3 samt på tvers av klassene, Kjersti Rosvoll med N.Uch. Lille My Quintana-Datter.

Mestvinnende i LP klasse 1, Kirsti Thorvaldsen og Apoletano’s Lille Love, NBSKs leder Odd Harald Amundsen, og mestvinnende i LP klasse 3 samt på tvers av klassene, Kjersti Rosvoll med N.Uch. Lille My Quintana-Datter.

Dessverre hadde ikke alle vinnerne anledning til å delta, men disse vil få overlevert premien på senere tidspunkt. Årsmøtet applauderte for og gratulerer samtlige, og ønsker lykke til videre med 2014-sesongen.

Mestvinnende i lydighet 2013

Klasse 1:
1. Apoletano’s Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen. 756,75 poeng.
2. JWW-08 Nord.JV-08 BH Xkumle X-Faktorer av Hiselfoss og fører Stine Bøe. 681,75 poeng.
3. Frida Frosk av Hiselfoss og fører Patricia Hofmo Risopatron. 588,75 poeng.
4. Dana Ponete av LeeArmand og fører Marianne Sandvik. 409,50 poeng.
5. Hely av Triomar og fører Eirin Rosvoll. 348 poeng.
6. Cafridas Rhythmic Ragtime Reaggea og fører Mari-Ann Amundsen. 268,50 poeng.

Apoletano's Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen.

Apoletano’s Lille Love og fører Kirsti Thorvaldsen.

Klasse 2:
1. Ukita Urschi av Hiselfoss og fører Tor-Arne Vatsend. 671,93 poeng.
2. Cafridas Rhythmic Ragtime Reaggea og fører Mari-Ann Amundsen. 652,55 poeng.
3. Frida Frosk av Hiselfoss og fører Patricia Hofmo Risopatron. 412,30 poeng.

Ukita Urschi av Hiselfoss og Tor-Arne Vatsend.

Ukita Urschi av Hiselfoss og Tor-Arne Vatsend.

Klasse 3:
1. N.Uch. Lille My Quintana-Datter og fører Kjersti Rosvoll. 1045,6 poeng.
2. N.Uch. BH Cafridas Frolic Fearless Falco og fører Mari-Ann Amundsen. 386,4 poeng.

N.Uch. Lille My Quintana-Datter og Kjersti Rosvoll.

N.Uch. Lille My Quintana-Datter og Kjersti Rosvoll.

Utstillingsnytt fra NKK

Norsk Kennel Klub har fra 01.1.2014 vedtatt endring i utstillingsregelverket i forhold til pelsstell og grooming, og vi ber alle bernerutstillere legge merke til endringen:

Pkt. 3.8 Doping/faking er forbudt – endringene følger av at NKKs antidopingregelverk ble vedtatt i desember 2013. Bestemmelsen gir nå mer utfyllende tekst i forhold til inngrep. Merk at det på utstillingsplassen nå kun er tillatt å tilføre pelsen vann – ingen øvrige midler er tillatt.

Det er ikke tillatt å framføre hund til bedømmelse som har fått tilført/påført  farge, kritt, hårspray, snutesverte e.l. i den hensikt å endre pelsens eller hundens utseende, farge eller struktur. Normal børsting, napping/trimming og klipping ut fra rasens behov er tillatt. Likeledes er vask/bad med vanlig hundeshampo/balsam, samt tørking med eller uten føning, tillatt. På utstillingsplassen/området er det kun tillatt å tilføre pelsen vann, ingen øvrige midler er tillatt. Representant for arrangøren kan beslaglegge utstyr, flaske e.l.  dersom det er tvil om innhold og bruk er i strid med dette punktet.

NBSK har også mottatt følgende beskjed fra NKK om CACIB-kort, gjeldende fra og med NKK Bø:

Bekreftelse fra FCI på CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL.
Fra og med 2014 vil ikke NKK lenger sende ut kort som bekrefter CACIB, CACIAG, CACIOB, CACIT og CACIL fra sine arrangement.
Innstilling blir sendt FCI umiddelbart etter at arrangementene er ferdigstilt, og er å anse som godkjent med mindre den av en eller annen grunn ikke blir godkjent av FCI.
Eier av gjeldende hund hvis innstilling ikke blir  godkjent, vil i så fall få beskjed så fort NKK har mottatt dette fra FCI (kan ta opptil ½ år).

Rasespesifikk Avls-Strategi

RAS-komiteen har fullført et første utast til rasespesifikk avlsstrategi for berner sennenhund, og du kan lese dette her: Utkast til RAS-dokument. (PDF)

I dette dokumentet er det primært fokusert på å innhente fakta, statistikk og informasjon om rasens status på helse, eksteriør og mentalitet, og skissere problemområder for rasen. Hvilke prioriteringer en skal gjøre i forhold til mål og strategi i både kortsiktig og langsiktig perspektiv er en diskusjon RAS-komiteen ønsker å ha med klubbens medlemmer.

RAS vil bli diskutert på SU 15.-16. februar, hvor representanter for avdelinger og komiteer er samlet, og dermed kan videreformidle din stemme. RAS vil også bli diskutert på det åpne medlemsmøtet 16. februar, som alle er invitert til. Det vil denne helgen bli presentert forslag til et nytt sett av retningslinjer for avl.

For de som ikke har anledning til å delta, kan kommentarer og tilbakemeldinger sendes til sekretær Stine Bøe.